نمایندگی 2077 - بیمه کارآفرین ،مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های خودرو(ثالث،بدنه،سرنشین) آتش سوزی ،مسئولیت،عمرو سرمایه گذاری،مهندسی . آدرس : اصفهان،بلوار کشاورز،بعد از سه راه سیمین،طبقه فوقانی پلیس +10 تلفکس :7750584 همراه :09133139552.

مترجم

گونه های جانوری دمابدماب ، دهکده ای کهن دردل ایران زمین Damab مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط میرزایی   
دوشنبه ، 1 مهر 1387 ، 18:35
قلعه سنگ
قلعه پایینی
ارگ نو  دماب
کاروانسرای جلوگیر
سربرج از پنج برج ارگ دماب
یکی از کوچه ها و خانه های دماب
یکی از سر ستون های کوشک دماب
نگاره های تاق اتاق های کوشک دماب
قلعه سنگ
ارگ نو  دماب
قلعه اکبرآباد
روستای دماب از روی برج ارگ
شاهنشین کاروانسرای جلوگیر

درباره اسپاهان

اسپهان (اسفهان) در درازای تاریخ یكی از شهرهای بزرگ  ایران بوده، وازاندک مرکزهای باستانشناسی ارزشمند جهانی است که بسیاری از آثارباستانی آن درشمار آثار بشری به ثبت

رسیده است. اگر از تاریخ این شهر سخن به میان آید سرگذشت آن تا ژرفای افسانه ها ریشه

دارد ، آنچنان که از یك سو به سلیمان و نوح پیوسته واز سوی دیگر پایگاه پیکار كاوه آهنگر بر آژیدهاک(ضحاك) خونخوار.

از اسپهان در بیشترفرهنگ های بزرگ گیتی فراوان نوشته شده ، و سفرنامه هایی ازنیکویی ها وشكوه آن از پژوهندگانی چون تاورنیه , شاردن و... به نگارش درآمده که همه بسیار چشمگیر است.

دایره المعارف « بستانی» تاریخ اسفهان را از سده سوم پیش از میلاد آورده است ولی دكترلطف الله هنرفر در پیشگفتار كتاب آشنایی با شهرتاریخی اصفهان تاریخ این شهررا به هزاره سوم پیش از میلاد بیان می کند .

اسپاهان نخست انزان بوده وسپس به« گابیان » یا «گی» درآمده و در روزگار «ایلامیان » شاخه ای از«مادها» به سوی اسپهان رهسپار شدند . یاقوت حموی اسپهان را « سواران » نامیده كه گرفته شده از واژه های اسپهان وسپاه است که سبب این نامگذاری این شهر به بودن پادگان لشگری در آن بوده است . در روزگارساسانی اسپهان جایگاه فرمانروایی یكی از هفت خاندان بزرگ بود . اردشیر بابكان بنیانگذار خاندان ساسانی اسپهان رابه تصرف خود درآورد . وپيش از يوش تازيان به ايران  « جی » نامیده مي شد.

درسده چهارم اسلامی ’ مرداویج ’ بنیانگذار خاندان زیاری’ اسپهان رااز چنگ عرب به در آورد و به پیروزی های خود افزون نمود . اسپهان در دوره خاندان بویه وسلجوقیان پایتخت بوده ودر سال 1000اسلامی به فرمان شاه عباس’ پایتخت از قزوین به اسپهان آورده شد . خیابانهای پهن و میدانهای بزرگ ، مسجدها و كاخهای باشکوه ’ بخشی از سیمای شهر اسپهان است .

درباره دماب:

دماب نام یکی ازدهکده های باستانی ایران است، که در میان دشتی گسترده و فراخ، در میان رشته کوههای زاگرس میانی ، و در بیست فرسنگی (12000 گزی یا120 کیلومتری کرانه باختری شهراسپاهان ونزدیک هفده فرسنگی (100هزارگزی یا 100 کیلومتری) نجف آباد، و 10فرسنگی(60 کیلومتری) گلپایگان و شش ونیم فرسنگی(40كیلومتری) شهرخوانسار جای گرفته ، واز دیدگاه جغرافیایی، روستایی است از بخش مهردشت ، شهرستان نجف آباد، استان اسپهان ، و درپهنای جغرافیایی  ۳۳درجه و۷ دقیقه ، ودرازای ۵۰ درجه و۴۳دقیقه ، و بلندی ۲۱۴۰ متری از روی(سطح ) دریا .

شمارگان 10 کتاب بزرگ فرهنگ جغرافیایی ایران و نیز لغت نامه مشهور دهخدا در باره این روستا آورده اند : دَماب (Damāb) دهی است ازدهستان دهق، بخش نجف آباد، شهرستان اصفهان ، سکنه آن 855 تن . آب آن از قنات و راه آن اتومبيل رو است . (فرهنگ جغرافيايی ايران ج 10).

آب وهوای این دهکده باستانی ، میانه ی رو به سرد و خشک ، و کشاورزی آن اندک . که آن هم رو به نابودی است و بیشتر مردم آن ، به ویژه جوانها، به شهر ها از جمله اسپاهان و تهران  و شهرهای دیگر، و حتی به کشورهای بیگانه کوچ نموده اند.

این روستای کهن از آن روی بسیاربا ارزش و پربها است که در زادبوم مهردشت وحتی در پرتویی بسیار دورتر پیرامون آن ، شهر یاشهرک ، یاروستایی دارای نشان ها و بناهایی بدین " گونه باستانی و کهن " که در دماب هست، وجود ندارد.

نامهای کهن در این سامان ، هم چون خونداب ، دهق(دهک)، اشن، خود گویای باستانی بودن روستاهای این سامان است ، و می رساند که این نام ها اززبان کهن «پهلوی» گرفته شده ، و بی شک دیرینه این روستا ها به گذشته های بسیار کهن می رسد. اگرچه روستاهای پیرامونی نیز از دیرینه بسیاری برخودارند،اما نشانه و بنایی باستانی درآن ها بر جای نمانده است،آنهاچیزی ازگذشته وپیشینه خودندارند تا آنرا نشان هویت خود و گذشته دیرین خود بیان کنند. مردم روستا های این سامان چیزی از پدران خود و تاریخ ایشان آگاهی ندارند. همه نشانه ها و پیوندهای گذشته و دیرینه آنان از میان رفته . چیزی که گذشته آنان رانمایان کند دیده نمی شود ، نه آنکه نداشته اند ، بلکه همه نشانه های گذشته و پیشینه آنان ویران گشته و نابود شده است. شاید به سبب اینکه ساختمان ها و بنا های گلی ، در گذشت زمان ، با بارش برف و باران ، و شسته شدن گِلها به دست باران ، یا گاهی فرو افتادن آن به دست سیل وتوفان، و گاهی هم زمین لرزه ، و نیز گاهی هم دست ویران گر آدمی و....

هرچه بوده ، اکنون در آنجا نشان وبنایی که گویای دیرینه کهن آنها باشد، وگذشته های دور آنها را بازگوید ، وجود ندارد ، بلایی که بر سر بیشترشهر ها و روستاهای سرزمین اهورایی ایران آمده .

اما روستای دماب که هم نام آن بیانگردیرینه آن است (از نام هایی نیست که جزیی از نام تازی + آباد باشد) ، و هم بناهای باستانی برجای مانده در آن بیانگرپیشینه و گذشته های بسیار دور آن است. گذشته ای بسیار دراز، در فراخنای تاریخ کهن، که بناهای بر جای مانده از گذر گزند روزگار ، آنرا برا ی ما بیان می کنند.

جای بسی خوشی است که این روستا از جای های ویژه ای در میهن است ، که با بناهای آن، شناسنامه اش را به گذشه های دور می رساند ، گذشته ای بسیار دور، گذشته ای که پیشینه آن را به ایرانیان آریایی می رساند و نیای مردم آنرا به بیش از 14 سده بیان می کند.

مردم دماب نیاگان خودرا می شناسند و بدان می بالند  و بناهای بر جای مانده از گذشته های کهن که شناسنامه دماب اند و چون کوه ستبر بر جای مانده و ازگزندها وآسیب های روزگاران نهراسیده اند، آنرا بیان می کنند.

جاده شاهی و جاده ابریشم :

جاده ابریشم از چین آغاز و به دریای مدیترانه و از آنجا به باختر می رفت، و هنگامی که به ایران می رسید به جاده شاهی می پیوست . این بزرگراه در «ری» دو شاخه می گردید. شاخه ای به جنوب ایران که از شهرهایی اسپاهان و شیرازگذشته، و به دریای پارس(خلیج پارس) می رسید. وشاخه دیگر به سوی باختر ایران می رفت.

شاخه ری دراسپاهان دو شاخه می گردید، که یکی ازشاخه های آن به سوی شهر های همدان و نهاوند و کرمانشاه و پس از آن به سوی عراق می رفت وبه بزرگراه شاهی یا جاده ابریشم می پیوست.

در این رهگذر، خاور اسپاهان نیز یک راه بود که مناسب ترین و آسوده ترین گزینه برای گذر کاروانیان بود. زیرا بارش برفهای سنگین و فراوان ، و سرماهای سرسخت وکشنده درزمستانهای فریدن و کوهستانی بودن آن سامان ، و نیز کمین راهزنان در آنجا، رفت و آمد کاروانها را دشخوار و گاهی ناروا می نمود. پس کاروانیان راه روستاهاي چاله سیاه ، هسنیجه ، دماب ،  در ، تیکن ، وشهر گلپایگان ، وآنگاه همدان و نهاوند به سوی باختر ایران را بر گزیده واز این راه به باختر می رفتند.

بنای دژهای سنگی بازمانده از روزگاران اشکانی و ساسانی ونیزکاروانسراهای بر جای مانده از روزگار صفوی در این روستاها ، گواه این گفته است.

با نگرش به سالم بودن بنای قله سنگ « بازمانده از روزگار اشکانی و ساسانی» (قلعه سنگ) ونیز کاروانسرای جلوگیر در دماب ’ شاید بتوان گفت که در این راه دراز ، مهمترین آثار و بناهای کهن و باستانی بر جای مانده از روزگارکهن، درروستای دماب بر جا مانده است. هم از دیدگاه دیرینه شناسی و هم از دیدگاه سالم بودن بنا، رتبه نخست با این روستا است. زیرا دیرینه دژ بسیار کهن قلعه سنگ در دماب که به باوردیرینه شناسان و باستان شناسان از بناهای روزگارایران باستان است ، دیرینه این روستا را به پیش از1400 سال می رساند.

همچنین بنای شکوهمند کاروانسرای جلوگیر در دماب که از بناهای روزگار صفوی است، بیش ازچهار سده است که سرفراز و با شکوه بر پای ایستاده ونسبت به کاروانسراهای کشور، نیکوتر به جای مانده است .

مصالح آن آجر، وسنگ و اندکی کاشی می باشد. این بنای سده 11خورشیدی در دماب است و چاه نزدیک آن همیشه جایگاه سیراب نمودن گوسپندان چوپانان دماب بوده که ، به شماره 9047 در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است. گمان می رود گذر جاده شاهی از کنار روستای دماب سبب وجود این بناها و دیرینه روستای دماب باشد. زیرا جاده شاهی برای فرمانروایان  با ارزش بوده، پس در زیرساختهای آن و بازسازی خرابی ها ونگهبانی از آن کوشا بوده ، و برهمین است که ،« قلعه سنگ» دژ و ارگ دیده بانی، و پاسگاهی لشگری، برای آمادگی در برخورد آنی با دشمنان وراهزنان بوده، و ازروزگار ساسانیان برای نگهبانی از همین جاده بناشده است . و کاروانسرای جلوگیر نیز جایگاه و سرای میان راه ، و برای آساییدن کاروانیان و آماده نمودن توشه میان راه و آسودگی کاروانیان ساخته شده است.

اما بناها و آثار باستانی این روستای کهن بدین دو بنای شکوهمند پایان نمی یابد، بلکه ارگ های (قلعه ها) دماب از دیگر بناهای باستانی این روستا است. ارگ هایی چون" قلعه نو " ، که یکی ازچند قلعه برجای مانده در دماب و از بزرگترین و سالم ترین آنها است ، و در پرتويي بسیار دور مانند آن یافت نمی شود، ازديگر مفخرملي اين سرزمين است .

این بنای ساخته شده از گل وخشت خام ، دارای 5 برج گرد مخروطی گون است ، که در میان روستا، و برای پدافند (دفاع) مردم دربرابر یورش راهزنان و دشمنان بنا شده، واکنون بسیار با شکوه وسرفراز و سربلند ،خود نمایی می کند.

افزون بر آن قلعه دیگری که به« قلعه پایینی» نامزد است ازدیگر بناهای باستانی این دهکده است و بنای آن با دیرینه ای کهن تر ازقلعه نو در فهرست آثار باستانی میراث فرهنگی کشور نگاشته شده. این قلعه کهن تر از ارگ نو است که در میان روستا بنا گردیده ودرون آن خانه های زیبایی است که یکی از آنها در دو اشکوبه (طبقه) و اشکوبه بالایی اتاق کدخدایی بوده است.

همچنين «قلعه قدیمی» ، از کهن ترین قلعه های دماب است که تنها بازمانده های دو برج آن برجای مانده است ، و نیز «قلعه دروش بگ» ، که آن نیزاز دیرینه ای بسیار کهن برخوردار است و جز دوبرج ودیواری چیزی از آن بر جای نمانده است.

این دو قلعه نیز در میان روستابوده و ازقله هاي زنده كشور به شمار مي آيند. درون آنها خانه های مسکونی مردم آبادی بوده که هم اکنون نیز چنین است، افزون براینها بازمانده هایی از«قلعه سیدا» (قلعه سيد ها)، و« قلعه لرها» برجای مانده است.

گذشته از قلعه های درون آبادی در چند کشتگاه (مزرعه) روستا هم چند قلعه هست که از آن جمله است «قلعه چارگنه» ، که در کشتگاه (مزرعه ) چارگنه ، در پیرامون روستا است ، وتنها یکی ازبرج های آن بر جای مانده، همچنين بقایای يك برج از«قلعه میرزاخوند»،  از دیگر قلعه های کشتگاه های(مزرعه های) دماب هستند. اما " قلعه اکبرآباد " در کشتگاه اکبرآباد، یکی از سالم ترین قلعه های کشتگاه های دماب است که دارای 4 برج و دیوار های سالم است و درون آن عمارتی زیبایی است.

همچنین به جز قلعه های باستانی دماب ، این روستا دارای دو مسجد باستانی و کهن است که یکی از آن ها بنای مسجد(حسینیه) دماب است ، و از بناهای روزگاران پیشین (قاجار) به شمار می رود ، ونگاشته ای (کتیبه ای) درآن به خط نستعلیق تاریخ بنای آن را 1266 نگاشته است. ودیگری مسجد پایینی دماب، است که از دیرینه ای بیشتربرخوردار است.

در این دهکده باستانی افزون بر ده قلعه و دو مسجد باستانی، کوشکی زیبا و کهن وجود دارد که به عمارت نامی است.

همچنین آثار و اشیایی در روستا کشف شده که یکی از آنها «پی سوزی» است که تاریخ 1112 (بیش از 320 سال پیش) ونام سازنده بر آن نگاشته شده است .این پی سوزو اشیای دیگر در خانه فرهنگ آبادی نگهداری می شود . گزارش کاملتر آن در بخش بناهای باستانی، به همراه عکس و تصویرآمده است.


از شما بازدید کننده گرامی این سایت درخواست می گردد به همه موضوع های آن سرکشی واز نوشتارها ونگاره های آن دیدن کرده واین سایت را به دیگران معرفی فرمایید. همچنين انتقادات و پيشنهاد هاي خود را به   E : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید   ارسال يا با تلفن 09133139552 تماس بگيريد

موضوع های این سایت عباتند از :

قلعه سنگ ، کاروانسرای جلوگیر، قلعه نو ، قلعه پایینی ، قلعه دروش‌ بگ ، قلعه قدیمی ، قلعه چارگنه ، قلعه اکبر آباد ، مسجد حسینیه ، مسجد پایینی ، عمارت دماب ، ط،بیعت دماب ، در باره روستای باستانی دماب ، گیتا شناسی یا جایگاه جغرافیایی دماب ، دماب یعتی چه ؟ گویش و واژگان دماب ، کوچه باغ های دماب ، بنا های باستانی دماب ، ماندگاران دماب یا مردم شناسی در دماب ، ریواس گیاه مقدس در دماب ، خبرهای دماب و پوشش گياهي دماب و...

بازديد كننده گرامي به تازگي گزينه پوشش گياهي دماب شامل ليست بسيارتحقيقي و علمي گياهان دارويي ’ گياهان بوته اي ’ درختچه ها ’ خارهاي منطقه دماب در سايت منعكس شده است خواهشمند است سري به آن زده واز آراي مفيد خود ما را بهره مند گردانيد. با سپاس فراوان . مديريت سايت دماب .

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 15:21
 


Google Search

http://wsfa.images.worldnow.com/global/images/google/google-logo.gif

در اين سایت

دماب Damab

بیمه کارآفرین

کد 2077 بیمه کارآفرین

پيام بهداشتي پزشكي جناب آقاي دكتر سعيد ميرزايي به همه مردم ايران بويژه مردم خوب دماب
بـنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرین. به جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در یادبود. نوروز مبارک. جهان کنونی نزدیک هفت میلیارد جمعیت را به خود اختصاص داده است .جمعیت ایران عزیز نزديك 75میلیون نفر می باشد .انسانی که امروزه کرات را در نوردیده و جهان را با همه بزرگي خود به دهکده جهانی تبدیل کرده و همگان با دلنگی از تمام رخ دادها مطلع اند و ... بازهم سونامی های گوناگوني او را تهدید می کند .امروز پنچ بیماری غیر واگیر و مزمن( دیابت – فشار خون – پوکی استخوان – چاقی – و بیماریهای قلبی عروقی ) جان بشریت را مورد هجوم قرار داده اند . چاقی در اروپا با 17% در خاورمیانه با15% شیوع بلای خانمان سوز زندگی شده است. در ایران چاقی با44% مهمان خانه ها است ونزديك 29 میلیون زن و چهار میلیون مرد را گرفتار کرده است . روزانه نزديك دو سر نشیین هواپیما یعنی 387 نفر دراثر بیماریهای قلبی عروقی در کشور دچار مرگ می شوند. وراستی علت این آمار باورنکردنی چیست؟ زندگی صنعتی - ایجاد رفاهیات - بدون فرهنگ استفاده از آن - کم تحرکی – نبود پزشک خانواده د رکشور و غذاهای پر کالری را باید بعنوان مهمترین عوامل تهدید زندگی در ایران نام برد .پس لازم است انقلابی ملی در سبد غذایی خانواده ها ایجاد شود . با نگرشی علمی برنامه غذایی ماهیانه - به افراد توسط پزشکان خانواده ارائه شود راستی در دنیایی که برای بازی توسط متخصصین برنامه ریزی می شود . مانند فوتبال و .... آیا برای سلامت خود نباید برنامه ریزی نمود؟!!!. اینجانب دکتر سعید میرزایی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به هموطنان بويژه هم ولایتی های گرامي درزمینه ارائه برنامه سبد غذایی اعلام می نمایم. 13/1/90