نمایندگی 2077 - بیمه کارآفرین ،مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های خودرو(ثالث،بدنه،سرنشین) آتش سوزی ،مسئولیت،عمرو سرمایه گذاری،مهندسی . آدرس : اصفهان،بلوار کشاورز،بعد از سه راه سیمین،طبقه فوقانی پلیس +10 تلفکس :7750584 همراه :09133139552.

مترجم

گونه های جانوری دمابارگ دماب (قلعه نو) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط میرزایی   
سه شنبه ، 6 مهر 1389 ، 20:07

ارگ دماب ارگ های باستانی دماب Neaw castle

سرزمین ایران در گذشته ، به سبب جایگاه جغرافیایی ویژه ای که میان دو جلگه آباد" میان رودان" و "پنجاب سند" در هندوستان قرار گرفته ، همواره نژادهای گوناگون برای دسترسی به خاور و باخترناگزیر بودند از آن گذر کنند .بنابراین کشور ایران همواره جایگاه تاخت وتازدشمن به ویژه از سوی خاور و شمال خاوری بوده است. نژاد" ماساژت "که درخاور دریای مازندران نشیمن داشتند و کورش بزرگ را در جنگ کشتند ، یورش مغول،تیمور،غوریان،ازبک ها و ترکمن ها که همیشه کشور ما را مورد تاخت و تاز قرار می دادند و از باختر، اسکندر و تازی های وحشی و رومیان و عثمانی ها ....زندگی در چنین منطقه نا امنی ایرانیان را به ساختن ارگ،قلعه،برج و بارو ناگزیر کرد.

آستانه و سردر و درب ارگ(برج پنجم)معماری و کاراسته ساختمانی بنا (مصالح): با نگرش به ساختمان قلعه ها ودژهای باستانی بازمانده از روزگار کهن ایران ،این قلعه ها به دو گونه بخش بندی می شوند.

1 - جلگه ای : قلعه های جلگه ای چهارگوش هستند و در چهار گوشه آن برج های گرد برای دفاع ساخته شده اند، کاراسته این قلعه ها خشت و گل است و دربرخی جاها آجر و گچ در آنها بکار رفته است.
بارو (دیوار کلفت) این قلعه ها چینه (دیوارهای گلی که آن را بند بند می سازند) است یا با خشت های کلفت ساخته شده است،و برخی از بارو ها چهار گز(متر) بوده است .

2- کوهستانی: (که کاراسته ساختمانی آنها نیز گوناگون بوده است.( دژهای کوهستانی رابیشتر از سنگ های بدون تراش مانند سنگهای کوه یا رودخانه همراه با گچ غربال شده فراهم می کردند.
در زیردست دژهای کوهستانی پرتگاه های ژرفی بوده است.روی سر برج ها و برخی جاها باروها،کنگره هایی هست که ویژه کمانداران بوده تا بتوانند از شکاف کنگره ها دشمن را هدف قرار دهند. در برخی دژها و قلعه ها،مانند الموت قزوین،پایین دژ جایگاه نشیمن روستاییان بوده است.آستانه و سردر و درب ارگ(برج پنجم)

ارگ دماب

در میانه روستای دماب، و بر کرانه زاگرس میانی بنایی متین و ارگی ستودنی ، چون کوهی با شکوه و پر غرور خود نمایی می کند، که دیده هربیننده را به ستودن از خود وادار می کند، بنایی که از دیدگاه زیبایی وزیبایی شناختی و نقشه و انگاره (پلان) و نیز سالم بودن بنا ، در بلوک اربستان تا ارگ گوگد، مانند آن پیدا نمی شود

این بنای برافراشته به مانند كوهی است از خشت و گل، كه جایگاه بزرگی را دربر گرفته است . روزی در اين ارگ مردمان بی شماری زندگی می كرده اند و همه چیزشان در همين جا آماده می شد ه است

دو برج از پنج برج ارگ دمابهنگامی که از ارگ دماب سخن به میان می آورم، در اندیشه تان اتاقی از خشت و گل نیانگارید ، بلگه بدانید آن دژی است بزرگ و كوهی بی مانند از خشت و گل.

کاراسته (مصالح) این دژ چهارگوشه ،تنهااز خشت خام و گل ورزیده ساخته شده است. این قلعه ستودنی که درمیان مردم به قلعه نو نامی است

ارگ نیکوی دماب در زمینی چهارگوش ودرپهنه ای ( ۶۰ در۶۰ گز) نزدیک ۳۶۰۰گز بنا نهاده شده است، ساختمان بنا دارای پنج برج دفاعی مخروطی‌گون است، چهار برج درچهار گوشه آن و یک برج در میانه پهلوی(ضلع) خاوری بنا . پنج برج بلند و پایدار، که روى آنها، تزيينات هندسى ديده مى‌شود. دورتادور برج، نقش‌های چلیپا مانند ، وچهار گوش ايجاد شده است. برج‌ها به سه بخش زير برج، ميان برج و سر برج بخش مى‌شوند.این برج ها براى ديده‏بانى بكار مى‏رفته اند. و  بلندی آنها به 1۳ گز و قوس بیرونی پایین هر برج  به 22 گز می رسد.

آستانه یا درب درون شدن به قلعه(ورودی) در بخش جنوبی برج پنجم نهاده شده . و به يک هشتى با پوشش گنبدى مى‌رسد.که راهپله رفتن به بالای برج درهمین جا ست.

درب آستانه قلعه از چوب محکم افراست، که با تسمه های آهنی،تخته های درب به هم پکانده شده وپیوسته است،وبا گل میخ و چفت و بست بسیار محکم شده است .گفته می شود این درب در روستای ابیانه ساخته شده واز آنجا به دماب آورده شده است.یکی از سر ستون های کوشک دماب

ديوار حصار دور قلعه را، ازدوازده چينه ساخته اند ( دیوارهای گلی که آن را بند بند می سازند و میان دو چینه را خشت خام می گذارند). چینش خشت ها در رویه بیرونی دیوارها به گونه ای ویژه و نقش دار است ، به گفته دیگر مهندس بنا با چینش خشت ها بنا را نما داده است .کلفتی پی های دیوارها به 4 گز(متر) می رسد. آنچه ازگزند باران و بارندگی برجای مانده ،بلندی دیوارها رابیش از۹گز نشان می دهد.

اين قلعه از دیدگاه لشگری( نظامی) ، اهميت ویژه ای داشته است و به سبب جایگاه استراتژيک خود مي توانسته در یورش رهزنان و سرکشان پایداری کند. این ارگ ستودنی به همه پیرامون خود تا چندین فرسخ مشرف بوده و هست وهرجنبنده ای در دید و تیر نگهبانان ارگ بوده است. دیرینه این بنا به پیش از روزگار قاجار می رسد. نقشه و انگاره (پلان) و کاراسته (مصالح) آن با بناهای قلعه های قاجار  برابر ی می کند. این دژ باستانی درروزگار ناخجسته قجر که با ناامنی همراه بوده و درروزگار پایانی پادشاهی احمدشاه كه آشوب و ناامنی همه جا را فراگرفته بوده ،از مردم روستا در برابر یورش سرکشان و راهزنان به خوبی دفاع نموده است . هچنین این دژبی مانند جای انبار نمودن آذوقه وغله مردم روستا به شمارمی رفته است .

یکی از سر ستون های کوشک دماباین ارگ زیبا به مانند قلعه پایینی ، زنده ودارای سکنه است و در آن چند خانه هست و گروهی از مردم روستا درآنهابه سرمی برند. اگرچه روستا دارای چند قلعه است، اما این بنا از مهمترین وبزرگترین و سالم ترین قلعه های روستااست، وبه شماره 9046 درجرگه آثار باستانی وملی کشور، به ثبت رسیده است. این اثر بی همتا مانند اروس (عروس)درمیانه مرکزی ایران ودرباختر اسپهان هرساله پذیرای میهمانان ،دانشمندان،دانشجویان،جستجوگران و دوستاران ایران گرامی و نیز گردشگران بیگانه از دیگرگشورها است.

اگرچه ارگ دماب در بلوک اربستان بی همتاست، بازسازی و مرمت اين اثر باستانی و يادگار روزگار باستان مي تواند گامی نیکو در فراسوی نگهداری آثار کهن شمرده شود وکاری پسندیده برای کشش جهانگرد به شمار رود.

 

 

برای آگاهی بیشترباید بگوییم که قلعه نو، نام چند آبادی وروستا است که درلغت نامه دهخدا آمده نام آنها به پیوست آمده است.افزون برآن باید گفت که، قلعه نو نام مرکز ولایت (استان) بادغیس درشمال باختری افغانستان است. و در پهنای یک تپه در شمال بند بادغیس ( سپید کوه) واقع شده‌است. قلعه نو در کنار جاده‌های قادس و کشک که از راه تجارتی هرات - میمنه جدا می‌شوند ، واقع است.

قلعه نو در لغت نامه دهخدا به نقل از کتاب فرهنگ جغرافيايي ايراندرب و آستانه ارگ دماب

قلعه نو: کلاته ای است در سبزوار

قلعه نو :دهي است جزء دهستان بهنام پازکي بخش ورامين شهرستان تهران ، واقع در 29هزارگزي باختري ورامين و 5هزارگزي خاور شوسه ورامين به تهران . اين ده در جلگه قرار گرفته و هوايي معتدل دارد.آب آن از رودخانه جاجرود و محصول آن غلات ، صيفي و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد و از طريق پلشت ماشين ميتوان برد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 1).

قلعه نو :دهي است جزء دهستان قشلاق بزرگ بخش گرمسار شهرستان تهران ، واقع در 3هزارگزي شمال باختر گرمسار و 2هزارگزي جنوب ايستگاه گرمسار وراه شوسه . اين ده در جلگه واقع و معتدل است . سکنه آن 186 تن است . آب آن از حبله رود و محصول آن غلات ، بنشن ، پنبه ، انار، انجير، انگور و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 1).

قلعه نو :دهي است جزء دهستان بهنام عرب بخش ورامين شهرستان تهران ، واقع در 24هزارگزي ورامين کنار راه فرعي تپه مرجان . اين ده در جلگه واقع وسردسيري است . سکنه آن 86 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، صيفي ، چغندرقند و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج

قلعه نو: دهي است جزء دهستان فشافويه بخش ري شهرستان تهران ، واقع در 38هزارگزي جنوب باختري شهر ري و 4هزارگزي باختر راه شوسه قم . اين ده در جلگه قرار گرفته و هوايي معتدل دارد. سکنه آن 267 تن است . آب آن از قنات و رود کرج و محصول آن غلات ، صيفي و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد و از کنار گرد ماشين مي رود. از آثار قديم دو قلعه خرابه دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 1).

قلعه نو: ده کوچکي است از دهستان حومه بخش مرکزي شهرستان دامغان ، واقع در6000گزي جنوب دامغان و3000گزي ايستگاه . سکنه آن 38 تن است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 3).

قلعه نو: دهي است از دهستان قلقل رود شهرستان تويسرکان ، واقع در 27هزارگزي باختر تويسرکان و 3 هزارگزي جنوب شوسه تويسرکان به کرمانشاه . موقع جغرافيايي آن جلگه وهواي آن سردسيري است . سکنه آن 661 تن است . آب آن از چاه و محصول آن غلات لبنيات ، ديم و شغل اهالي زراعت و گله داري و صنايع دستي زنان قالي بافي است . راه مالرو دارد. به اين ده اسحاقنيز ميگويند. مزرعه چهارشنبه جزو اين ده است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 5).یکی از سربرج های های ارگ دماب

قلعه نو: دهي است از دهستان ناروئي بخش شيب آب شهرستان زابل ، واقع در 19000گزي خاور سه کوهه و 23هزارگزي خاورشوسه زاهدان به زابل . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن گرم معتدل است . سکنه آن 4390 تن است . آب آن از رودخانه هيرمند و محصول آن غلات ، لبنيات ، پنبه ، صيفي ، و شغل اهالي زراعت ، گله داري ، قاليچه ، گليم و کرباس بافي است . راه فرعي ، پاسگاه ژاندارمري ، دبستان و 10 باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 8).

قلعه نو: ده کوچکي است از دهستان جايزان بخش رامهرمز شهرستان اهواز، واقع در 56هزارگزي جنوب خاوري رامهرمز و 6هزارگزي خاور شوسه مارون به آغاجاري ، سکنه آن 50 تن است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 6).

قلعه نو: مزرعه کوچکي است از دهستان جلگاه بخش کوهک شهرستان جهرم ، واقع در 13هزارگزي جنوب باختري جهرم کنار راه مالرو جهرم به مبارک آباد. سکنه آن 10 تن است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان حومه بخش مرکزي شهرستان شيراز، واقع در 13هزارگزي جنوب خاوري شيراز و 2هزارگزي راه فرعي شيراز به خرچول . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن معتدل است . سکنه آن 76 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و صيفي و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان حومه بخش فهليان و ممسني شهرستان کازرون ، واقع در4هزارگزي شمال باختري فهليان دامنه شمالي کوه بالاسرو. موقع جغرافيايي آن دامنه و هواي آن گرمسيري مالاريائي است . سکنه آن 98 تن است . آب آن از رودخانه فهليان و چشمه باطلاق و محصول آن غلات ، برنج ، و ماش و شغل اهالي زراعت است . راه فرعي دارد. اين آبادي را تُل بيشه نيز ميگويند. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان شيراز، واقع در 48هزارگزي شمال زرقان و 3هزارگزي راه فرعي مرودشت به ابرج . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن معتدل و مالاريائي است . سکنه آن 240 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و چغندر و حبوبات و شغل اهالي زراعت است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان آزادوار بخش جغتاي شهرستان سبزوار، واقع در 4هزارگزي شمال باختري جغتاي . موقع جغرافيايي آن جلگه و معتدل است . سکنه آن 290 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه وزيره و شغل اهالي زراعت است . راه اتومبيل رو دارد و داراي دبستان است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان براکوه بخش جغتاي شهرستان سبزوار، واقع در 26هزارگزي خاور جغتاي و6هزارگزي جنوب راه آهن . موقع جغرافيايي آن دامنه و معتدل است . سکنه آن 129 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه ، زيره ، کنجد و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).آستانه و سردر و درب ارگ(برج پنجم)

قلعه نو: دهي است از دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حيدريه ، واقع در 60هزارگزي خاور کدکن و 5هزارگزي شمال خاوري نسر. موقع جغرافيايي آن دامنه و معتدل است . سکنه آن 195 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، خشکبار و شغل اهالي زراعت و گله داري و کرباس بافي است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت حيدريه ، واقع در 24هزارگزي شمال باختري رود و سر راه مالرو عمومي رود. موقع جغرافيايي آن دامنه و معتدل است .سکنه آن 198 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالي زراعت و گله داري و قاليچه بافي است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان بالاولايت بخش حومه شهرستان تربت حيدريه ، واقع در 24هزارگزي شمال تربت حيدريه و 5هزارگزي خاور شوسه عمومي تربت به مشهد، موقع جغرافيايي آن جلگه و معتدل است . سکنه آن 47 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن و شغل اهالي کرباس بافي است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد، واقع در 64هزارگزي شمال باختري مشهد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان هشيواربخش داراب شهرستان فسا، واقع در 9هزارگزي جنوب داراب و 3 هزارگزي شوسه داراب به فسا. موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن گرمسيري مالاريائي است . سکنه آن 280 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، برنج ، حبوبات و شغل اهالي زراعت و صنايع دستي زنان قالي بافي است . راه فرعي دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

قلعه نو: دهي است از دهستان بيضا بخش اردکان شهرستان شيراز، واقع در 64هزارگزي جنوب خاوري اردکان و 3هزارگزي راه فرعي بيضا به زرقان . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن معتدل و مالاريائي است . سکنه آن 290 تن است . آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات ، برنج ، چغندر و شغل اهالي زراعت است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 7).

سسه برج از پنج برج ارگ دمابقلعه نو: دهي است از دهستان احمدي بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس ، واقع در 108 هزارگزي خاور حاجي آباد. سر راه مالرو بافت به ميناب . موقع جغرافيايي آن کوهستان و هواي آن گرمسيري است . سکنه آن 303 تن است . آب آن از قنات و محصول آن خرما، غلات و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 8).

قلعه نو: دهي است از دهستان سبزواران بخش مرکزي شهرستان جيرفت ، واقع در 5هزارگزي جنوب خاوري سبزواران و 2هزارگزي خاور راه فرعي سبزواران به کهنوج . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن گرمسيري است . سکنه آن 92 تن است . آب آن از رودخانه هليل و محصول آن غلات و شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 8).

قلعه نو: ده کوچکي است از دهستان طارم بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس ، واقع در 117هزارگزي باختر حاجي آبادو 5هزارگزي خاور فورک ، موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن گرمسيري است . سکنه آن 40 تن است . مزرعه کرمعلي جزء اين ده است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 8).

قلعه نو: دهي است از دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد، واقع در 64هزارگزي شمال باختري مشهد و 4هزارگزي شمال راه شوسه مشهدبه قوچان . موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن معتدل است . سکنه آن 220 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، چغندر و شغل اهالي زراعت و مالداري است . راه اتومبيل رو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان ريوند بخش حومه شهرستان نيشابور، واقعدر 6هزارگزي باختر نيشابور. موقع جغرافيايي آن جلگه و معتدل است . سکنه آن 187 تن است . آب آن از قنات ومحصول آن غلات ، و شغل اهالي زراعت و گله داري است . راه اتومبيل رو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: نام يکي از دهستانهاي تابعه بخش کلاب شهرستان دره گز در جنوب خاوري بخش واقع است . موقع جغرافيايي آن کوهستاني و هواي آن معتدل است . محصول عمده آن غلات ، برنج و انواع ميوه جات و شغل مردان زراعت ، مالداري و صنايعدستي زنان قاليچه و کرباس بافي است . اين دهستان از 14 آبادي بزرگ و کوچک تشکيل شده و مجموع نفوس آن در حدود 3538 تن است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: مرکز دهستان قلعه نو بخش کلات شهرستان دره گز، واقع در 45 هزارگزي جنوب خاوري کبودگنبد. موقع جغرافيايي آن دامنه و هواي آن معتدل است . سکنه آن 712 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، برنج ، بنشن ، و شغل اهالي زراعت و مالداري است . راه مالرو و دبستان و 7 باب دکاکين مختلفه دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان ميانولايت بخش حومه شهرستان مشهد، واقع در 12هزارگزي شمال کشف رود. موقع جغرافيايي آن جلگه و معتدل است . سکنه آن 152 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالي زراعت و مالداري است . راه اتومبيل رو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: دهي است از دهستان طبس مسينا بخش درميان شهرستان بيرجند، واقع در 41هزارگزي خاور درميان و 5هزارگزي جنوب خاوري آواز. موقع جغرافيايي آن جلگه و هواي آن گرمسيري است . سکنه آن 76 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، چغندرو شغل اهالي زراعت است . راه مالرو دارد. از آواز ميتوان اتومبيل برد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

قلعه نو: ده کوچکي است از دهستان جي بخش حومه شهرستان يزد، واقع در 7هزارگزي خاور اصفهان و يک هزارگزي راه جديد اصفهان به يزد. سکنه آن 88 تن است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 10).

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 30 دی 1389 ، 11:49
 

Google Search

http://wsfa.images.worldnow.com/global/images/google/google-logo.gif

در اين سایت

دماب Damab

بیمه کارآفرین

کد 2077 بیمه کارآفرین

پيام بهداشتي پزشكي جناب آقاي دكتر سعيد ميرزايي به همه مردم ايران بويژه مردم خوب دماب
بـنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرین. به جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در یادبود. نوروز مبارک. جهان کنونی نزدیک هفت میلیارد جمعیت را به خود اختصاص داده است .جمعیت ایران عزیز نزديك 75میلیون نفر می باشد .انسانی که امروزه کرات را در نوردیده و جهان را با همه بزرگي خود به دهکده جهانی تبدیل کرده و همگان با دلنگی از تمام رخ دادها مطلع اند و ... بازهم سونامی های گوناگوني او را تهدید می کند .امروز پنچ بیماری غیر واگیر و مزمن( دیابت – فشار خون – پوکی استخوان – چاقی – و بیماریهای قلبی عروقی ) جان بشریت را مورد هجوم قرار داده اند . چاقی در اروپا با 17% در خاورمیانه با15% شیوع بلای خانمان سوز زندگی شده است. در ایران چاقی با44% مهمان خانه ها است ونزديك 29 میلیون زن و چهار میلیون مرد را گرفتار کرده است . روزانه نزديك دو سر نشیین هواپیما یعنی 387 نفر دراثر بیماریهای قلبی عروقی در کشور دچار مرگ می شوند. وراستی علت این آمار باورنکردنی چیست؟ زندگی صنعتی - ایجاد رفاهیات - بدون فرهنگ استفاده از آن - کم تحرکی – نبود پزشک خانواده د رکشور و غذاهای پر کالری را باید بعنوان مهمترین عوامل تهدید زندگی در ایران نام برد .پس لازم است انقلابی ملی در سبد غذایی خانواده ها ایجاد شود . با نگرشی علمی برنامه غذایی ماهیانه - به افراد توسط پزشکان خانواده ارائه شود راستی در دنیایی که برای بازی توسط متخصصین برنامه ریزی می شود . مانند فوتبال و .... آیا برای سلامت خود نباید برنامه ریزی نمود؟!!!. اینجانب دکتر سعید میرزایی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به هموطنان بويژه هم ولایتی های گرامي درزمینه ارائه برنامه سبد غذایی اعلام می نمایم. 13/1/90